Witamy i zapraszamy do projektów T.I.W

 

Verein für Training, Integration & Weiterbildung

 

Verein T.I.W. jest organizacją non-profit, której docelową grupą są młode osoby znajdujące się w

trudnych sytuacjach życiowych.

 

Naszym zdaniem każdy młody człowiek ma potencjał. Dlatego też wszystkie nasze projekty wiążą się z tematem

praca.

 

Obecnie mamy siedem projektów, z których wszystkie mają na celu zapewnienie wsparcia dla młodych

ludzi:

 

wirtschaft integriert jest asystentem pomocnym w znalezieniu pracy przez młodzież.

 

ÖBB IBA jest stażem integracyjnym, realizowanym we współpracy między Verein T.I.W. oraz ÖBB

Infrastruktur AG.

 

ÖBB Mädchen jest projektem szkoleniowym dla dziewcząt chcących się rozwijać w zawodach technicznych,

realizowanym we współpracy między Verein T.I.W. oraz ÖBB Infrastruktur AG.

 

Produktionsschule Potenzial Jugend jest projektem pozwalającym zdobyć kwalifikacje, które są

niezbędne w procesie dalszego kształcenia.

 

T.I.W.-BAS jest projektem oferującym pomoc oraz opiekę młodzieży, znajdującej się w fazie kształcenia

zawodowego zgodnie z § 8b BAG.

 

TELOS jest organizacją dotującą przeznaczoną dla podopiecznych znajdujących się pod opieką Verein

T.I.W.

 

SKIMP jest projektem wolontariuszy przeznaczonym dla studentów, realizowanym we współpracy między

Verein T.I.W. oraz FH Wien.

 

Verein T.I.W.

Margaretenstraße 166, 1. Stock

1050 Wien

Tel.: 01/ 879 15 56

E-mail: office@verein-tiw.at

 

Kontonummer:
AT77 2011 1283 5193 0510

 

Facebook: facebook.com/VereinTIW


Gefördert von:


AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice