Witamy i zapraszamy do projektów T.I.W

 

Verein für Training, Integration & Weiterbildung

 

Verein T.I.W. jest organizacją non-profit, której docelową grupą są młode osoby znajdujące się w

trudnych sytuacjach życiowych.

 

Naszym zdaniem każdy młody człowiek ma potencjał. Dlatego też wszystkie nasze projekty wiążą się z tematem

praca.

 

Obecnie mamy siedem projektów, z których wszystkie mają na celu zapewnienie wsparcia dla młodych

ludzi:

 

wirtschaft integriert jest asystentem pomocnym w znalezieniu pracy przez młodzież.

 

ÖBB IBA jest stażem integracyjnym, realizowanym we współpracy między Verein T.I.W. oraz ÖBB

Infrastruktur AG.

 

ÖBB Mädchen jest projektem szkoleniowym dla dziewcząt chcących się rozwijać w zawodach technicznych,

realizowanym we współpracy między Verein T.I.W. oraz ÖBB Infrastruktur AG.

 

Produktionsschule Potenzial Jugend jest projektem pozwalającym zdobyć kwalifikacje, które są

niezbędne w procesie dalszego kształcenia.

 

T.I.W.-BAS jest projektem oferującym pomoc oraz opiekę młodzieży, znajdującej się w fazie kształcenia

zawodowego zgodnie z § 8b BAG.

 

TELOS jest organizacją dotującą przeznaczoną dla podopiecznych znajdujących się pod opieką Verein

T.I.W.

 

SKIMP jest projektem wolontariuszy przeznaczonym dla studentów, realizowanym we współpracy między

Verein T.I.W. oraz FH Wien.