მობრძანდით T.I.W.-ს პროექტების ვებ-გვერდზე

 

Verein für Training, Integration & Weiterbildung

 

Verein T.I.W. არის არაკომერციული (არასამეწარმეო) ორგანიზაცია, რომელიც ფოკუსირებულია ახალგაზრდების ნაკლოვანებებზე.

 

ჩვენი ფილოსოფიაა, რომ ყველა ახალგაზრდა ადამიანში არსებობს პოტენციალი. ყველა პროექტი დაკავშირებულია სამუშაოს თემასთან.

 

ჩვენ ამჟამად გვაქვს შვიდი პროექტი, რომელთა მიზანია ახალგაზრდების მხარდაჭერა:

 

wirtschaft integriert არის სამუშაო ადგილების შექმნა ახალგაზრდებისათვის.

 

ÖBB IBA არის ინტეგრირებული სასწავლო პროცესი, რომელიც განხორციელებულია Verein T.I.W. სა და ÖBB Infrastruktur AG ს ერთობლივი თანამშრომლობით.

 

ÖBB Mädchen არის ტრენინგ პროგრამა გოგოებისთვის ტექნიკურ პროფესიებში, რომელიც განხორციებულია Verein T.I.W. სა და ÖBB Infrastruktur AG ს ერთობლივი თანამშრომლობით.

 

Produktionsschule Potenzial Jugend არის საკვალიფიკაციო პროგრამა და ბარიერებისგან თავისუფალი პროექტი მომწიფების შემდგომ პერიოდში მყოფი ახალგაზრდებისათვის.

 

T.I.W.-BAS არის პროფესიური ტრენინგი § 8b BAG-ს მიხედვით.

 

TELOS არის ფანდრაიზინგ კლუბი ახლგაზრდებისათვის, რომელსაც მეთვალყურეობს Verein T.I.W.

 

SKIMP არის ვოლუნტარული პროექტი სტუდენტებისათვის, რომელიც ხორციელდება Verein

T.I.W.-სა და გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტის FH Wien-ის მიერ.

Verein T.I.W.

Margaretenstraße 166, 1. Stock

1050 Wien

Tel.: 01/ 879 15 56

E-mail: office@verein-tiw.at

 

Kontonummer:
AT77 2011 1283 5193 0510

 

Facebook: facebook.com/VereinTIW


Gefördert von:


AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice