Velkommen til nettsiden for Verein T.I.W sine prosjekter

 

Verein für Training, Integration & Weiterbildung

 

Verein T.I.W. er en ideell organisasjon som arbeider for vanskeligstilte ungdom, og unge med nedsatt funksjonsevne.

 

Vår filosofi er alle unge har et potensial. Alle prosjektene skal hjelpe unge med å komme inn på arbeidsmarkedet.

 

Vi har for tiden syv prosjekter, som alle har som mål å støtte og hjelpe unge mennesker:

 

wirtschaft integriert er et prosjekt som hjelper unge med å få jobb.

 

ÖBB IBA innebærer en praksisperiode, og utføres av Verein T.I.W. i samarbeid med ÖBB Infrastruktur AG.

 

ÖBB Mädchen er et arbeidsprogram for jenter innen tekniske yrker, gjennomført av Verein T.I.W. i samarbeid med

ÖBB Infrastruktur AG.

 

Produktionsschule Potenzial Jugend er et opplæringsprogram for å utvikle yrkesrelevante ferdigheter. Det er et barrierefritt prosjekt, tilrettelagt for alle.

 

T.I.W.-BAS er et prosjekt som gir bistand til å få yrkesopplæring, i henhold til loven § 8b BAG.

 

TELOS er en innsamlingsaksjon for vanskeligstilte unge, og unge med nedsatt funksjonsevne, drevet av Verein T.I.W.

 

SKIMP er et frivillig prosjekt for studenter, og utføres av Verein T.I.W. i samarbeid med universitetet FH Wien.

Verein T.I.W.

Margaretenstraße 166, 1. Stock

1050 Wien

Tel.: 01/ 879 15 56

E-mail: office@verein-tiw.at

 

Kontonummer:
AT77 2011 1283 5193 0510

 

Facebook: facebook.com/VereinTIW


Gefördert von:


AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice