Καλώς ήρθατε στο T.I.W. έργα

 

Verein für Training, Integration & Weiterbildung

 

Το Verein T.I.W. είναι

εγγεγραμμένο σωματείο του οποιου απευθυνόμενο κοινό είναι η αδικημένοι νεολαία.

 

Η Φιλοσοφία μας είναι ότι κάθε νέος έχει αποδοτικότητα. Κάθε πρόγραμμα έχει συγκείμενο το θέμα της

δουλειάς.

 

Προς το παρόν έχουμε επτά προγράμματα που δραστηριοποιούνται με στόχο την υποστήριξη της νεολαίας:

 

wirtschaft integriert βοηθοί τους νέους να βρούνε μια δουλειά.

 

ÖBB IBA είναι επανεντασσόμενοι επαγγελματική εκπαίδευση σε συνεργασία με Verein T.I.W. και

ÖBB Infrastruktur AG.

 

ÖBB Mädchen είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για κορίτσια με τεχνικά επαγγέλματα σε

συνεργασία με Verein T.I.W. και ÖBB Infrastruktur AG.

 

Produktionsschule Potenzial Jugend είναι ένα πρόγραμμα με οποιο οι νέοι προετοιμάζονται με ειδική

προπόνηση για ένα επάγγελμα. Σημαίνει ότι έχει πιο πολύ καιρός για προσωπική ανάπτυξη.

 

T.I.W.-BAS Υποστηρίζεινέους σε επαγγελματική εκπαίδευση η επανεντασσόμενοι επαγγελματική εκπαίδευση

με ενισχυτική διδασκαλία § 8b BAG.

 

TELOS Σύλλογος δωρεά για νέους που μεριμνώνται στο Verein T.I.W.

 

SKIMP Πρόγραμμα εθελοντικότητας για φοιτητές σε συνεργασία με το Verein T.I.W. και FH Wien, το

WKW.

Verein T.I.W.

Margaretenstraße 166, 1. Stock

1050 Wien

Tel.: 01/ 879 15 56

E-mail: office@verein-tiw.at

 

Kontonummer:
AT77 2011 1283 5193 0510

 

Facebook: facebook.com/VereinTIW


Gefördert von:


AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice