Välkommen till hemsidan om T.I.W. projekten

 

Verein für Training, Integration & Weiterbildung

 

Verein T.I.W. är en ideell organisation vars arbete syftar till utsatta ungdomar.

 

Vår utgångspunkt är att varje ung människa har potential. Alla våra projekt är jobbrelaterade.

 

För tillfället har vi sju projekt vars syfte är att erbjuda sitt stöd till ungdomar:

 

wirtschaft integriert är är arbetsförmedlande projekt för att assistera ungdomar.

 

ÖBB IBA är ett integrerat lärlingsprojekt genomfört i samarbete med Verein T.I.W. och ÖBB Infstraktur AG.

 

ÖBB Mädchen är ett träningsprojekt för tjejer inom tekniska yrken. Projektet genomförs i samarbete

med Verein T.I.W. och ÖBB Infrastruktur AG.

 

Produktionsschule Potenzial Jugend är ett kompetensprogram och ett projekt som vid behov ska

möjliggöra en senare individuell utveckling utan några hinder.

 

T.I.W.-BAS är enundervisningshjälp vid yrkesutbildning enligt § 8b BAG.

 

TELOS är en insamlingsorganisation till förmån för unga, övervakad av Verein T.I.W.

 

SKIMP är ett volontärsprojekt för studenter och genomförs i samarbete med Verein T.I.W. och

FH Wien.

Verein T.I.W.

Margaretenstraße 166, 1. Stock

1050 Wien

Tel.: 01/ 879 15 56

E-mail: office@verein-tiw.at

 

Kontonummer:
AT77 2011 1283 5193 0510

 

Facebook: facebook.com/VereinTIW


Gefördert von:


AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice

AMS Arbeitsmarktservice